User Tools

Site Tools


ihmisen_poika

Ihmisen poika

Puusepän poika hakee uutta suuntaa elämälleen ajanlaskun alun Juudeassa.

Juutalaiset ovat muinainen kansa, joka asuttaa Juudean maata 30-luvulla j.a.a. Rooman keisari Augustus on aiemmin ottanut alueen suoraan hallintaansa ja nyt keisari Tiberius pitää aluetta otteessaan. Juutalaiset ovat vanha ja ylpeä kansa, joka haluaisi hallita maataan omien lakiensa mukaisesti.

Jerusalem on Juudean hallinnollinen ja uskonnollinen keskus. Vielä eläessään kuningas Herodes rakennutti Kesarean sataman, Masadan linnakkeen ja Herodium-linnoituksen Juudean erämaan korkeimmalle huipulle. Tärkein hänen rakennustöistään kuitenkin oli Jerusalemin toisen temppelin laajentaminen. Vihdoin juutalaisilla on arvoisensa paikka jumalalleen Jahvelle, jonka nimeä ei saa lausua. Temppelissä on papiston tilojen lisäksi laaja sisäpiha seurustelua, rahanvaihtoa ja uhrien valmistelua varten.

Juudeassa toimii useita juutalaisten ryhmiä. Selootit vastustavat väkivallan keinoin roomalaisten valloitusta. He haluaisivat koko kansan nousevan kapinaan. Saddukeukset taas ovat yläluokkaisia ja vanhoillisia, mutta tekevät yhteistyötä roomalaisten kanssa. Farisealaiset ovat kansallismielistä alempaa papistoa ja vastavoima saddukeuksille. He noudattavat juutalaista lakia erittäin tarkasti ja vastustavat roomalaista miehitystä. Publikaanit ovat halveksittuja veronkantajia, joilta roomalaiset ostavat verot. Essealaiset vastustavat temppelikulttia ja noudattavat juutalaista lakia eri tavalla kuin muut.

Galilea on pohjoisen Juudean syrjäinen osa, jonka vuoret ovat pitäneet sen kulttuurin erillään muista provinssin asukkaista. Heidän tulkintansa Jahven sanomasta ja sen ilmentyminen arkielämässä eroaa Jerusalemin kaupunkilaisten tavoista. Aluetta hallitsee neljännesruhtinas Herodes Antipas, joka rakennutti kymmenen vuotta sitten Galileanmeren rannalle hallintokaupunkinsa, jonka nimi on Tiberias. Pohjoisempana sijaitsee kalastajien kaupunki Kapernaum. Galileanmerestä lähtevä Jordanjoki laskee etelään kohti Kuolluttamerta.

Grains

  • On näytettävä mitä todellinen usko Jahveen on
  • Roomalaiset ovat ajattelemattomia valloittajia
  • Kaikki odottavat juutalaiset pelastavaa Messiasta


Ješua ben Josef

Ješua ben Josef on noin 30-vuotias puusepän poika. Hän asuu isänsä Josefin ja äitinsä Marjamin kanssa Nasaretin kylässä keskellä Galileaa. Hänellä on neljä veljeä, Jaakob, Josef, Jehuda ja Šimon sekä lukuisia siskoja. Hänellä on ollut vaiheikas lapsuus, sillä naapurit eivät ole pitäneet hänestä ja heidän kanssaan on sattunut kahnauksia. Hänellä oli myös tapana karata kotoa lainoppineiden ja pappien seuraan väittelemään näiden kanssa. Nykyisin hän on isänsä tavoin käsityöläinen ja osaa jopa lukea.

Ješua on kuullut, että Jordanjoen varrella toimii profeetta Joannes, jonka opetukset vetoavat häneen. Joannes on kerännyt ympärilleen seuraajia, jotka kokevat hänen messiaanisen sanomansa juutalaiset kukoistukseen johtavasta kuninkaasta lohduttavana. Ješua ei voi enää odottaa. On aika tehdä päätös, liittyä johonkin juutalaisten kansan tulevaisuutta määrittävään ryhmään ja ottaa elämälle uusi suunta.

Traits
3 Rakkaus
Hän rakastaa ystäviään ja lähimmäisiään ylitse kaiken.
2 Toivo
Hän toivoo, että juutalaiset saisivat elää itsenäisenä kansana.
2 Usko
Hän uskoo, että Jahve tulee auttamaan juutalaisia.
1 Yhteys ryhmittymiin
Hänellä on hyödyllisiä kontakteja Juudean eri ryhmissä.
Burdens
1 Perhesuhteet
Kaikki ei ole hyvin perheenjäsenten välillä.
1 Nasaretilainen
Galilean maaseudun asukkaat herättävät epäilystä.

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
R B C​ Z᠎ U
 
ihmisen_poika.txt · Last modified: 2017/08/01 16:14 by entropyus