User Tools

Site Tools


viimeiset_juhlat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
viimeiset_juhlat [2018/07/11 20:30]
entropyus
viimeiset_juhlat [2018/07/12 22:01] (current)
entropyus [Laura]
Line 39: Line 39:
 ^           Burdens           ^^ ^           Burdens           ^^
 |  1  | **Altis houkutuksille** \\ Laura on hedonisti ja valmis kokeilemaan uusia asioita varomattomastikin. | |  1  | **Altis houkutuksille** \\ Laura on hedonisti ja valmis kokeilemaan uusia asioita varomattomastikin. |
-|  1  | **Heikko keskittymiskyky** \\ Laura on aina ollut impulsiivinen. Hän voi vaihtaa mieltään nopeasti, mikä hankaloittaa suunitelmissa pysymistä. |+|  1  | **Heikko keskittymiskyky** \\ Laura on aina ollut impulsiivinen. Hän voi muuttaa mieltään nopeasti, mikä hankaloittaa suunitelmissa pysymistä. |
  
 </WRAP> </WRAP>
viimeiset_juhlat.txt · Last modified: 2018/07/12 22:01 by entropyus