User Tools

Site Tools


viimeinen_teko

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
viimeinen_teko [2017/01/27 22:59]
entropyus [Viimeinen teko]
viimeinen_teko [2017/02/09 12:56] (current)
Line 43: Line 43:
 ^           Burdens           ^^ ^           Burdens           ^^
 |  1  | **Sotilaan konstit** \\ Sota on jättänyt Marttiin jälkensä ja hänen ratkaisukeinonsa ovat sen mukaiset. | |  1  | **Sotilaan konstit** \\ Sota on jättänyt Marttiin jälkensä ja hänen ratkaisukeinonsa ovat sen mukaiset. |
-|  1  | **Syöpä** \\ Syöpä jäytää ja tappaa hänet ennemmin tai myöhemmin. |+|  1  | **Syöpä** \\ Syöpä jäytää ja tappaa hänet ennemmin tai myöhemmin. |
  
 </WRAP> </WRAP>
viimeinen_teko.txt · Last modified: 2017/02/09 12:56 (external edit)