User Tools

Site Tools


vaarallinen_mieli

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
vaarallinen_mieli [2017/02/10 17:18]
entropyus
vaarallinen_mieli [2017/03/10 22:07] (current)
entropyus
Line 4: Line 4:
  
 //Agentit, salaliitot ja paranormaali törmäävät periamerikkalaiseen elämänmenoon.// //Agentit, salaliitot ja paranormaali törmäävät periamerikkalaiseen elämänmenoon.//
 +
 +{{ :dangerous_mind_milieu.png?300|}}
  
 Alex Munro on ollut syntymästään asti erikoinen poika. Lievästi autistisena hänen on ollut vaikeaa tottua elämään muiden ihmisten kanssa, ja niinpä hän onkin viettänyt suurimman osan ajastaan kirjojen ja kuvitelmien parissa. Kouluun lähtö oli vaikeaa, mutta kiusaamisesta ja vaikeuksista huolimatta hän on selvinnyt jo kolme vuotta. Alex Munro on ollut syntymästään asti erikoinen poika. Lievästi autistisena hänen on ollut vaikeaa tottua elämään muiden ihmisten kanssa, ja niinpä hän onkin viettänyt suurimman osan ajastaan kirjojen ja kuvitelmien parissa. Kouluun lähtö oli vaikeaa, mutta kiusaamisesta ja vaikeuksista huolimatta hän on selvinnyt jo kolme vuotta.
vaarallinen_mieli.txt · Last modified: 2017/03/10 22:07 by entropyus