User Tools

Site Tools


surullisen_hahmon_ritari

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
surullisen_hahmon_ritari [2017/02/09 20:42]
entropyus
surullisen_hahmon_ritari [2017/02/10 17:17] (current)
entropyus
Line 5: Line 5:
 //Pulp-henkinen supersankaritaru.// //Pulp-henkinen supersankaritaru.//
  
-{{ :surullisen_hahmon_ritari_milieu.png?direct&150|}}+{{ :surullisen_hahmon_ritari_milieu.png?300|}}
  
 Vuosi 1915 laskeutuu mailleen ja Suuri Sota on saavuttanut aallonpohjansa: keisarillisen Saksan joukot ovat onnistuneet valloittamaan koko pohjoisen Ranskan, mutta liittoutuneet Ranskan, Belgian ja Ison-Britannian armeijat ovat pysäyttäneet saksalaisten etenemisen sinnikkyyden ja poteroiden voimin. Läntinen sota on juuttunut asemiinsa, kun molempien osapuolten kyky puolustaa ylittää vihollisen kyvyn hyökätä. Vuosi 1915 laskeutuu mailleen ja Suuri Sota on saavuttanut aallonpohjansa: keisarillisen Saksan joukot ovat onnistuneet valloittamaan koko pohjoisen Ranskan, mutta liittoutuneet Ranskan, Belgian ja Ison-Britannian armeijat ovat pysäyttäneet saksalaisten etenemisen sinnikkyyden ja poteroiden voimin. Läntinen sota on juuttunut asemiinsa, kun molempien osapuolten kyky puolustaa ylittää vihollisen kyvyn hyökätä.
Line 31: Line 31:
 ===== Kaasunaamio, juoksuhautojen varjo ===== ===== Kaasunaamio, juoksuhautojen varjo =====
  
-{{ :surullisen_hahmon_ritari_character.png?direct&150|}}+{{ :surullisen_hahmon_ritari_character.png?300|}}
  
 Kun Jaswanin ruhtinaskunnan radza Raghunath Singh kuoli vuonna 1897, maa liitettiin brittiläisen siirtomaahallinnon Bengalin residenssiin, sillä radza Singhin ainokainen poikalapsi Lakshman oli kadonnut, jättäen ruhtinaskunnan ilman siirtomaahallinnon hyväksymää perillistä. Tämä oli ajan tapa, brittikuvernööri Elgin ei jättänyt käyttämättä tilaisuutta lopettaa itsenäistä ruhtinaskuntaa syvällä intialaisen imperiumin takamailla. Kun Jaswanin ruhtinaskunnan radza Raghunath Singh kuoli vuonna 1897, maa liitettiin brittiläisen siirtomaahallinnon Bengalin residenssiin, sillä radza Singhin ainokainen poikalapsi Lakshman oli kadonnut, jättäen ruhtinaskunnan ilman siirtomaahallinnon hyväksymää perillistä. Tämä oli ajan tapa, brittikuvernööri Elgin ei jättänyt käyttämättä tilaisuutta lopettaa itsenäistä ruhtinaskuntaa syvällä intialaisen imperiumin takamailla.
surullisen_hahmon_ritari.txt · Last modified: 2017/02/10 17:17 by entropyus