User Tools

Site Tools


sama_kude

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sama_kude [2017/01/27 23:23]
entropyus
sama_kude [2017/02/09 12:56] (current)
Line 3: Line 3:
 ====== Sama kude on meissä kuin mik' unelmissa on ====== ====== Sama kude on meissä kuin mik' unelmissa on ======
  
-//Komediavivahteinen draama avaruusaluksen komentosillasta ja menestyksen taakasta.//+//Tähtialuksen komentosillalla.//
  
 Tulevaisuuden 24. vuosisata on tuonut ihmiskunnan käyttöön uutta Tulevaisuuden 24. vuosisata on tuonut ihmiskunnan käyttöön uutta
sama_kude.txt · Last modified: 2017/02/09 12:56 (external edit)