User Tools

Site Tools


roolicon_con_con

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
roolicon_con_con [2017/06/28 14:46]
entropyus
roolicon_con_con [2017/06/29 17:12] (current)
entropyus
Line 38: Line 38:
 |  3  | **Roolipelikirjailija** \\ Paavo Hanikka osaa kirjoittaa roolipelejä ja kirjoja. | |  3  | **Roolipelikirjailija** \\ Paavo Hanikka osaa kirjoittaa roolipelejä ja kirjoja. |
 |  2  | **Tunnettu hahmo** \\ Hänet tunnistetaan ja hänellä on vaikutusvaltaa skenessä. | |  2  | **Tunnettu hahmo** \\ Hänet tunnistetaan ja hänellä on vaikutusvaltaa skenessä. |
-|  2  | **Pelien vetäminen** \\ Hän osaa pelauttaa roolipelejä asiantuntevasti |+|  2  | **Pelien vetäminen** \\ Hän osaa pelauttaa roolipelejä asiantuntevasti|
 |  1  | **Salaisten kansioiden fani** \\ Hieman vaivaannuttavasti hän fanittaa Salaisia kansioita. | |  1  | **Salaisten kansioiden fani** \\ Hieman vaivaannuttavasti hän fanittaa Salaisia kansioita. |
  
roolicon_con_con.txt · Last modified: 2017/06/29 17:12 by entropyus