User Tools

Site Tools


rautahevonen_ja_muutoksen_tuulet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rautahevonen_ja_muutoksen_tuulet [2017/02/09 20:41]
entropyus
rautahevonen_ja_muutoksen_tuulet [2017/02/10 16:56] (current)
entropyus
Line 5: Line 5:
 //Draama uskonnon ja uusien tuulien törmäyksestä Villissä Lännessä.// //Draama uskonnon ja uusien tuulien törmäyksestä Villissä Lännessä.//
  
-{{ :the_iron_horse_milieu.png?direct&400 }}+{{ :the_iron_horse_milieu.png?400 }}
  
 Eteläisessä Texasissa oleva Loradon pikkukaupunki on muutosten kourissa. Vasta valmistunut rautatie tuo mukanaan uusia ihmisiä, hyviä ja pahoja ja kun Loradon maine ihmeellisen rikkaana kaupunkina erämaan keskellä leviää, ihmisten tulva sinne vain kasvaa. Eteläisessä Texasissa oleva Loradon pikkukaupunki on muutosten kourissa. Vasta valmistunut rautatie tuo mukanaan uusia ihmisiä, hyviä ja pahoja ja kun Loradon maine ihmeellisen rikkaana kaupunkina erämaan keskellä leviää, ihmisten tulva sinne vain kasvaa.
Line 33: Line 33:
 ===== Mickey ”Valkosilmä” Rogers ===== ===== Mickey ”Valkosilmä” Rogers =====
  
-{{ :the_iron_horse_character.png?direct&150|}}+{{ :the_iron_horse_character.png?300|}}
  
 Mickey on laiha ja pitkänhuiskea, rokonarpinen mies. Hänen silmänsä ovat niin haalean siniset, että häntä on kutsuttu valkosilmäksi niin kauan kun ihmiset muistavat. Mickey on laiha ja pitkänhuiskea, rokonarpinen mies. Hänen silmänsä ovat niin haalean siniset, että häntä on kutsuttu valkosilmäksi niin kauan kun ihmiset muistavat.
rautahevonen_ja_muutoksen_tuulet.txt · Last modified: 2017/02/10 16:56 by entropyus