User Tools

Site Tools


ihmisen_poika

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ihmisen_poika [2017/08/01 16:14]
entropyus
ihmisen_poika [2017/08/01 16:14] (current)
entropyus
Line 11: Line 11:
 Juudeassa toimii useita juutalaisten ryhmiä. Selootit vastustavat väkivallan keinoin roomalaisten valloitusta. He haluaisivat koko kansan nousevan kapinaan. Saddukeukset taas ovat yläluokkaisia ja vanhoillisia, mutta tekevät yhteistyötä roomalaisten kanssa. Farisealaiset ovat kansallismielistä alempaa papistoa ja vastavoima saddukeuksille. He noudattavat juutalaista lakia erittäin tarkasti ja vastustavat roomalaista miehitystä. Publikaanit ovat halveksittuja veronkantajia, joilta roomalaiset ostavat verot. Essealaiset vastustavat temppelikulttia ja noudattavat juutalaista lakia eri tavalla kuin muut.  Juudeassa toimii useita juutalaisten ryhmiä. Selootit vastustavat väkivallan keinoin roomalaisten valloitusta. He haluaisivat koko kansan nousevan kapinaan. Saddukeukset taas ovat yläluokkaisia ja vanhoillisia, mutta tekevät yhteistyötä roomalaisten kanssa. Farisealaiset ovat kansallismielistä alempaa papistoa ja vastavoima saddukeuksille. He noudattavat juutalaista lakia erittäin tarkasti ja vastustavat roomalaista miehitystä. Publikaanit ovat halveksittuja veronkantajia, joilta roomalaiset ostavat verot. Essealaiset vastustavat temppelikulttia ja noudattavat juutalaista lakia eri tavalla kuin muut. 
  
-Galilea on pohjoisen Juudean syrjäinen osa, jonka vuoret ovat pitäneet sen kulttuurin erillään muista provinssin asukkaista. Heidän tulkintansa Jahven sanomasta ja sen ilmentyminen arkielämässä eroaa Jerusalemin kaupunkilaisten tavoista. Aluetta hallitsee neljännesruhtinas Herodes Antipas, joka rakennutti kymmenen vuotta sitten Galileanmeren rannalle hallintokaupunkinsa, jonka nimi on Tiberias. Pohjoisempana sijaitsee kalastajien kaupunki Kapernaum. Galileanmerestä lähtevä Jordanjoki laskee etelään kohti Kuollutta merta+Galilea on pohjoisen Juudean syrjäinen osa, jonka vuoret ovat pitäneet sen kulttuurin erillään muista provinssin asukkaista. Heidän tulkintansa Jahven sanomasta ja sen ilmentyminen arkielämässä eroaa Jerusalemin kaupunkilaisten tavoista. Aluetta hallitsee neljännesruhtinas Herodes Antipas, joka rakennutti kymmenen vuotta sitten Galileanmeren rannalle hallintokaupunkinsa, jonka nimi on Tiberias. Pohjoisempana sijaitsee kalastajien kaupunki Kapernaum. Galileanmerestä lähtevä Jordanjoki laskee etelään kohti Kuolluttamerta.
  
 <WRAP box round> <WRAP box round>
ihmisen_poika.txt · Last modified: 2017/08/01 16:14 by entropyus