User Tools

Site Tools


howard_barbaari

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
howard_barbaari [2017/01/27 22:09]
entropyus [Howard, barbaari]
howard_barbaari [2017/02/09 12:56] (current)
Line 34: Line 34:
  
 Howard on vaarallinen hahmo Mellipoorin kaupungeissa, sillä osallistuessaan syrjäisellä keitaalla fantasiakirjailijoiden korttirinkiin hän voitti omakseen Kohtalon. Kohtalo on vaarallinen asia parempinakin päivinä, mutta Mellipoorin suisto on kuin yli-ikäinen korpimetsä, mahtava muodoltaan mutta kasvunsa lopettanut, odottaen vain metsäpalon kipinää. Howard on vaarallinen hahmo Mellipoorin kaupungeissa, sillä osallistuessaan syrjäisellä keitaalla fantasiakirjailijoiden korttirinkiin hän voitti omakseen Kohtalon. Kohtalo on vaarallinen asia parempinakin päivinä, mutta Mellipoorin suisto on kuin yli-ikäinen korpimetsä, mahtava muodoltaan mutta kasvunsa lopettanut, odottaen vain metsäpalon kipinää.
 +
 +<WRAP box round>
  
 ^           Traits           ^^ ^           Traits           ^^
Line 46: Line 48:
 |  1  | **Kohtalo** \\ Howardin kohtalo on todistaa uutta Harppausta - tai Romahdusta. | |  1  | **Kohtalo** \\ Howardin kohtalo on todistaa uutta Harppausta - tai Romahdusta. |
 |  1  | **Moukka** \\ Tietämätön, naiivi, ymmärtämätön. | |  1  | **Moukka** \\ Tietämätön, naiivi, ymmärtämätön. |
 +
 +</WRAP>
  
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
  
howard_barbaari.txt · Last modified: 2017/02/09 12:56 (external edit)