User Tools

Site Tools


howard_barbaari

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
howard_barbaari [2017/01/27 22:09]
entropyus [Howard, barbaari]
howard_barbaari [2017/02/09 12:56] (current)
Line 34: Line 34:
  
 Howard on vaarallinen hahmo Mellipoorin kaupungeissa,​ sillä osallistuessaan syrjäisellä keitaalla fantasiakirjailijoiden korttirinkiin hän voitti omakseen Kohtalon. Kohtalo on vaarallinen asia parempinakin päivinä, mutta Mellipoorin suisto on kuin yli-ikäinen korpimetsä,​ mahtava muodoltaan mutta kasvunsa lopettanut, odottaen vain metsäpalon kipinää. Howard on vaarallinen hahmo Mellipoorin kaupungeissa,​ sillä osallistuessaan syrjäisellä keitaalla fantasiakirjailijoiden korttirinkiin hän voitti omakseen Kohtalon. Kohtalo on vaarallinen asia parempinakin päivinä, mutta Mellipoorin suisto on kuin yli-ikäinen korpimetsä,​ mahtava muodoltaan mutta kasvunsa lopettanut, odottaen vain metsäpalon kipinää.
 +
 +<WRAP box round>
  
 ^           ​Traits ​          ^^ ^           ​Traits ​          ^^
Line 46: Line 48:
 |  1  | **Kohtalo** \\ Howardin kohtalo on todistaa uutta Harppausta - tai Romahdusta. | |  1  | **Kohtalo** \\ Howardin kohtalo on todistaa uutta Harppausta - tai Romahdusta. |
 |  1  | **Moukka** \\ Tietämätön,​ naiivi, ymmärtämätön. | |  1  | **Moukka** \\ Tietämätön,​ naiivi, ymmärtämätön. |
 +
 +</​WRAP>​
  
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
  
howard_barbaari.txt · Last modified: 2017/02/09 12:56 (external edit)