User Tools

Site Tools


filosofikuningas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
filosofikuningas [2017/01/27 22:04]
entropyus
filosofikuningas [2017/02/09 12:56] (current)
Line 37: Line 37:
  
 Sartarilaiset ovat valmiita kuuntelemaan Temertainia, koska he kaipaavat epätoivoisesti kuningasvallan paluuta, ja koska Temertainin väliintulo pelasti Kallyrin kapinallisten rippeet Fazzur Kirjaviisaan legioonilta. Kuuimperiumi on valmis kuuntelemaan Temertainia, koska hän on johdateltavissa ja mahdollinen avain kapinallisen Sartarin rauhoittamiseen. Sartarilaiset ovat valmiita kuuntelemaan Temertainia, koska he kaipaavat epätoivoisesti kuningasvallan paluuta, ja koska Temertainin väliintulo pelasti Kallyrin kapinallisten rippeet Fazzur Kirjaviisaan legioonilta. Kuuimperiumi on valmis kuuntelemaan Temertainia, koska hän on johdateltavissa ja mahdollinen avain kapinallisen Sartarin rauhoittamiseen.
 +
 +<WRAP box round>
  
 ^  Traits  ^^ ^  Traits  ^^
 |  3  | **Arkeologia** \\ Temertain on muinaisen veistotaiteen asiantuntija. | |  3  | **Arkeologia** \\ Temertain on muinaisen veistotaiteen asiantuntija. |
 |  2  | **Sivistynyt** \\ Lukutaitoinen, historialliset kertomukset tunteva skolasti. | |  2  | **Sivistynyt** \\ Lukutaitoinen, historialliset kertomukset tunteva skolasti. |
-|   | **Lunarit** \\ Kuuimperiumi on varovaisen positiivinen uutta kuningasta kohtaan. |+|   | **Lunarit** \\ Kuuimperiumi on varovaisen positiivinen uutta kuningasta kohtaan. |
 |  1  | **Sartarilaiset** \\ Temertainilla on alustavasti kannatusta Sartarissa. | |  1  | **Sartarilaiset** \\ Temertainilla on alustavasti kannatusta Sartarissa. |
 |  1  | **Lhankor Mhy** \\ Temertain on tiedon, totuuden ja lain jumalan seuraaja. | |  1  | **Lhankor Mhy** \\ Temertain on tiedon, totuuden ja lain jumalan seuraaja. |
Line 48: Line 50:
 |  1  | **Heikkotahtoinen** \\ Temertain ei sovellu johtajaksi. | |  1  | **Heikkotahtoinen** \\ Temertain ei sovellu johtajaksi. |
 |  1  | **Idealisti** \\ Temertain on haaveilija. | |  1  | **Idealisti** \\ Temertain on haaveilija. |
 +
 +</WRAP>
  
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
  
filosofikuningas.txt · Last modified: 2017/02/09 12:56 (external edit)