User Tools

Site Tools


etsinnan_tayteinen_elama

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
etsinnan_tayteinen_elama [2018/03/24 18:40]
entropyus
etsinnan_tayteinen_elama [2018/03/24 20:44]
entropyus
Line 2: Line 2:
  
 ====== Etsinnän täyteinen elämä ====== ====== Etsinnän täyteinen elämä ======
 +
 +<WRAP box round>
 +
 +Tämä skenaario perustuu Carl Barksin klassikkosarjakuviin. Skenaarion isä on Sipi Myllynen ja sen on kirjoittanut Eero Tuovinen.
 +
 +</WRAP>
  
 {{ :ankkalinna_web.png?300| }} {{ :ankkalinna_web.png?300| }}
Line 21: Line 27:
   * Ankkalinna ei ole enää entisensä   * Ankkalinna ei ole enää entisensä
   * Yllätyksiä odottaa joka kulman takana   * Yllätyksiä odottaa joka kulman takana
-  * Sydämen vauraus on kultaakin kalliimpaa//ja mitkä hyvänsä muut Aku Ankasta tuomanne ideat, henkilöt, paikat+  * Sydämen vauraus on kultaakin kalliimpaa 
 + 
 +ja mitkä hyvänsä muut Aku Ankasta tuomanne ideat, henkilöt, paikat
  
 </WRAP> </WRAP>
etsinnan_tayteinen_elama.txt · Last modified: 2018/03/24 20:44 by entropyus