User Tools

Site Tools


leijona_ja_susi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
leijona_ja_susi [2020/06/13 10:17]
entropyus
leijona_ja_susi [2020/06/13 10:20] (current)
entropyus
Line 45: Line 45:
  
 ^           Burdens           ^^ ^           Burdens           ^^
-|  1  | **Suurpiirteinen** \\ Pienet yksityiskohdat jäävät hänellä isojen asioiden jalkoihin. |+|  1  | **Itsekäs** \\ Kuten niin monet hallitsijat, hän ajattelee vain itseään. |
 |  1  | **Aatelisten viha** \\ Aateliset vihaavat häntä lähes kaikkialla. | |  1  | **Aatelisten viha** \\ Aateliset vihaavat häntä lähes kaikkialla. |
  
leijona_ja_susi.txt · Last modified: 2020/06/13 10:20 by entropyus