User Tools

Site Tools


kuusta_itaan_ja_auringosta_lanteen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kuusta_itaan_ja_auringosta_lanteen [2017/01/27 22:19]
entropyus
kuusta_itaan_ja_auringosta_lanteen [2017/02/09 12:56] (current)
Line 44: Line 44:
 |  2  | **Ystävällinen** \\ Jokaisessa on kyky empatiaan. | |  2  | **Ystävällinen** \\ Jokaisessa on kyky empatiaan. |
 |  1  | **Vihainen** \\ Jokaisessa on kyky myös vihaan. | |  1  | **Vihainen** \\ Jokaisessa on kyky myös vihaan. |
- 
-</WRAP> 
  
 ^           Burdens           ^^ ^           Burdens           ^^
 |  1  | **Epävarmuus** \\ Anna ei tiedä, mitä tai kuka hän haluaisi olla. | |  1  | **Epävarmuus** \\ Anna ei tiedä, mitä tai kuka hän haluaisi olla. |
 |  1  | **Veden pelko** \\ Anna pelkää vettä, eikä osaa uida. | |  1  | **Veden pelko** \\ Anna pelkää vettä, eikä osaa uida. |
 +
 +</WRAP>
  
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
  
kuusta_itaan_ja_auringosta_lanteen.txt · Last modified: 2017/02/09 12:56 (external edit)