User Tools

Site Tools


borvaria_tai_kuolema

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
borvaria_tai_kuolema [2017/12/08 19:02]
entropyus
borvaria_tai_kuolema [2018/01/19 16:41] (current)
entropyus
Line 19: Line 19:
 Kirelin valtakunnassa, Warthissa, saattoi vielä nähdä häivähdyksen siitä millainen muinainen Borvaria oli loistossaan joskus ollut ja ajan kuluessa hänen pyrkimyksensä autenttisuuteen vain kasvoivat. Tämä sai usein velhojen neuvoston (velhosukujen viisi vanhinta sukupolvea) ja muut velhokuninkaat levottomiksi. He muistivat tuhon joka Borvariaa oli kohdannut ja tavan kuinka se tuho oli aikaan saatu. Kirelin valtakunnassa, Warthissa, saattoi vielä nähdä häivähdyksen siitä millainen muinainen Borvaria oli loistossaan joskus ollut ja ajan kuluessa hänen pyrkimyksensä autenttisuuteen vain kasvoivat. Tämä sai usein velhojen neuvoston (velhosukujen viisi vanhinta sukupolvea) ja muut velhokuninkaat levottomiksi. He muistivat tuhon joka Borvariaa oli kohdannut ja tavan kuinka se tuho oli aikaan saatu.
  
-Pelko osoittautui aiheelliseksi. Kirel Curarim julisti viimein palauttavansa Borvarian loiston Jaconiaan. Sen myötä kuolemattomuuden eliksiiriä jaettaisiin Warthissa kaikille sen asukkaille. Mikä tulisi olemaan Jaconian kohtalo.+Pelko osoittautui aiheelliseksi. Kirel Curarim julisti viimein palauttavansa Borvarian loiston Jaconiaan. Sen myötä kuolemattomuuden eliksiiriä jaettaisiin Warthissa kaikille sen asukkaille. Mikä tulisi olemaan Jaconian kohtalo?
  
 <WRAP box round> <WRAP box round>
borvaria_tai_kuolema.txt · Last modified: 2018/01/19 16:41 by entropyus